Odborn stedn kola podnikatelsk Koln s.r.o. - idatabaze.czStedn koly s maturitn zkoukou - idatabaze.cz

Aktuality

2016-10-06
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2017-2018
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2017-2018
2017-02-06
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - TALENTOVÉ ZKOUŠKY 4. LEDNA 2017, PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017-2018

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - TALENTOVÉ ZKOUŠKY 4. LEDNA 2017
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017-2018

PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – 4. LEDNA 2017
ŽÁCI, KTEŘÍ USPĚLI V PRVNÍM KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ (PSYCHOTEST A POHOVOR) A BYLI PŘIJATI KE STUDIU OBORU:

UŽITÁ FOTOGRAFIE A MÉDIA
UF01, UF 02, UF04, UF06, UF07, UF08, UF09, UF11, UF12, UF13, UF14, UF15*
Přijatí uchazeči svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy. Učiní tak nejpozději do 10 pracovních dnů – tedy do 16. ledna 2017.

Žáci v oborech Reprodukční grafik pro média a Obalová technika – počítačová grafika přijímací zkoušku vykonali. Ke splnění všech kritérií pro přijetí musí ještě absolvovat ve středu 12. dubna 2017 jednotné zkoušky z českého jazyka a matematiky.

REPRODUKČNÍ GRAFIK PRO MÉDIA
OBALOVÁ TECHNIKA – POČÍTAČOVÁ GRAFIKA
VY1, VY2, VY3, VY4, VY6, VY8, VY9, VY10, VY11, VY12, VY13, VY14, VY15, VY16*

* Kódy žáků jsou k nahlédnutí u ředitele školy.
 

2017-01-27
LEDNOVÝ LYŽAŘSKÝ VÝCVIK V RAKOUSKU

Několik fotografií z lyžařského výcviku v Lienz, Tyrolsko.

LEDNOVÝ LYŽAŘSKÝ VÝCVIK V RAKOUSKU
LEDNOVÝ LYŽAŘSKÝ VÝCVIK V RAKOUSKU
LEDNOVÝ LYŽAŘSKÝ VÝCVIK V RAKOUSKU
LEDNOVÝ LYŽAŘSKÝ VÝCVIK V RAKOUSKU
LEDNOVÝ LYŽAŘSKÝ VÝCVIK V RAKOUSKU
LEDNOVÝ LYŽAŘSKÝ VÝCVIK V RAKOUSKU
LEDNOVÝ LYŽAŘSKÝ VÝCVIK V RAKOUSKU
LEDNOVÝ LYŽAŘSKÝ VÝCVIK V RAKOUSKU
2017-01-19
Vyhlášení výsledků soutěže SAPERE - ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 2017

Vyhlášení výsledků školního kola soutěže SAPERE - zdravý životní styl - 1. místo - Martin Melezinek - 2.B, 2. místo - Antonín Páral - 4.G, 3. místo - Jan Jeřábek - 2.B, 4. místo David Linhart - 1.B, 5. místo Denisa Nesládková - 1.B a 6. místo - Kateřina Kotlářová - 4.G. Studenti, kteří se umístili na prvních třech místech postupují do okresního kola.

Vyhlášení výsledků soutěže SAPERE - ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 2017
Vyhlášení výsledků soutěže SAPERE - ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 2017
2017-01-19
Vyhlášení výsledků soutěže - FINANČNÍ GRAMOTNOST 2017

Vyhlášení výsledků školního kola soutěže FINANČNÍ GRAMOTNOST - 1. místo - Aneta Petránková - 3.B, 2. místo - Zuzana Neufusová - 3.B, 3. místo - Jan Jeřábek - 2.B, 4. místo David Linhart - 1.B, 5. místo Dominik Sztancsik - 1.B a 6. místo - David Mašek - 1.B. Studenti, kteří se umístili na prvních třech místech postupují do okresního kola. Všem umístěným gratulujeme. Velké poděkování patří i Ing. Dagmar Černé za organizaci školního kola soutěže a odbornou přípravu žáků.

Vyhlášení výsledků soutěže - FINANČNÍ GRAMOTNOST 2017
2017-01-11
Pozvánka na vernisáž výstavy fotografií žáků oboru Užitá fotografie a média
Pozvánka na vernisáž výstavy fotografií žáků oboru Užitá fotografie a média
2017-01-09
INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM - JEDNOTNÁ ZKOUŠKA - ČJ a MAT

 

MŠMT a Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) vydaly sadu informačních a podpůrných materiálů k jednotným přijímacím zkouškám na střední školy. Jsou určeny pro ředitele středních i základních škol a samotné uchazeče o studium v oborech s maturitní zkouškou.

Jednotné přijímací testy nebudou obsahovat nic, co by bylo nad rámec RVP ZV pro jednotlivé ročníky vzdělávání. K jejich úspěšnému absolvování by proto mělo stačit dobré zvládnutí učiva základní školy ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace,“ říká ředitel Cermatu Jiří Zíka. Specifikace požadavků k jednotlivým testům jsou součástí tzv. Bližších podrobností k organizaci jednotné přijímací zkoušky a jsou ke stažení na www.cermat.cz.
„Cermat upozorňuje, že neručí za věcnou ani formální správnost informačních materiálů a různých podpůrných aktivit, včetně různých přípravných testů, konaných jinými, převážně soukromými subjekty. K získání relevantních informací je třeba se obrátit na oficiální informační zdroje,“ dodává Jiří Zíka.
Oficiální zdroje jsou:

webové stránky Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání
webové stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
facebookový profil Jednotné přijímačky
Informační linka Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání