Odborn stedn kola podnikatelsk Koln s.r.o. - idatabaze.czStedn koly s maturitn zkoukou - idatabaze.cz

Aktuality

2016-10-06
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2017-2018
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2017-2018
2017-01-19
Vyhlášení výsledků soutěže SAPERE - ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 2017

Vyhlášení výsledků školního kola soutěže SAPERE - zdravý životní styl - 1. místo - Martin Melezinek - 2.B, 2. místo - Antonín Páral - 4.G, 3. místo - Jan Jeřábek - 2.B, 4. místo David Linhart - 1.B, 5. místo Denisa Nesládková - 1.B a 6. místo - Kateřina Kotlářová - 4.G. Studenti, kteří se umístili na prvních třech místech postupují do okresního kola.

Vyhlášení výsledků soutěže SAPERE - ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 2017
Vyhlášení výsledků soutěže SAPERE - ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 2017
2017-01-19
Vyhlášení výsledků soutěže - FINANČNÍ GRAMOTNOST 2017

Vyhlášení výsledků školního kola soutěže FINANČNÍ GRAMOTNOST - 1. místo - Aneta Petránková - 3.B, 2. místo - Zuzana Neufusová - 3.B, 3. místo - Jan Jeřábek - 2.B, 4. místo David Linhart - 1.B, 5. místo Dominik Sztancsik - 1.B a 6. místo - David Mašek - 1.B. Studenti, kteří se umístili na prvních třech místech postupují do okresního kola. Všem umístěným gratulujeme. Velké poděkování patří i Ing. Dagmar Černé za organizaci školního kola soutěže a odbornou přípravu žáků.

Vyhlášení výsledků soutěže - FINANČNÍ GRAMOTNOST 2017
2017-01-11
Pozvánka na vernisáž výstavy fotografií žáků oboru Užitá fotografie a média
Pozvánka na vernisáž výstavy fotografií žáků oboru Užitá fotografie a média
2017-01-09
INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM - JEDNOTNÁ ZKOUŠKA - ČJ a MAT

 

MŠMT a Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) vydaly sadu informačních a podpůrných materiálů k jednotným přijímacím zkouškám na střední školy. Jsou určeny pro ředitele středních i základních škol a samotné uchazeče o studium v oborech s maturitní zkouškou.

Jednotné přijímací testy nebudou obsahovat nic, co by bylo nad rámec RVP ZV pro jednotlivé ročníky vzdělávání. K jejich úspěšnému absolvování by proto mělo stačit dobré zvládnutí učiva základní školy ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace,“ říká ředitel Cermatu Jiří Zíka. Specifikace požadavků k jednotlivým testům jsou součástí tzv. Bližších podrobností k organizaci jednotné přijímací zkoušky a jsou ke stažení na www.cermat.cz.
„Cermat upozorňuje, že neručí za věcnou ani formální správnost informačních materiálů a různých podpůrných aktivit, včetně různých přípravných testů, konaných jinými, převážně soukromými subjekty. K získání relevantních informací je třeba se obrátit na oficiální informační zdroje,“ dodává Jiří Zíka.
Oficiální zdroje jsou:

webové stránky Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání
webové stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
facebookový profil Jednotné přijímačky
Informační linka Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání

2017-01-06
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - TALENTOVÉ ZKOUŠKY 4. LEDNA 2017, PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017-2018

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - TALENTOVÉ ZKOUŠKY 4. LEDNA 2017
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017-2018

PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – 4. LEDNA 2017
ŽÁCI, KTEŘÍ USPĚLI V PRVNÍM KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ (PSYCHOTEST A POHOVOR) A BYLI PŘIJATI KE STUDIU OBORU:

UŽITÁ FOTOGRAFIE A MÉDIA
Cinerová Ivana, Dyakiv Viktoria, Havlová Šárka, Hrubá Adriana, Johánek Mikuláš, Kašparová Anna, Nováková Eliška, Nuličková Tereza, Pukšová Adéla, Spisarová Adéla, Stehlíková Marcela, Stejskalová Eliška, Strnadová Lucie, Šímová Tereza.
Přijatí uchazeči svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy. Učiní tak nejpozději do 10 pracovních dnů – tedy do 16. ledna 2017.

Žáci v oborech Reprodukční grafik pro média a Obalová technika – počítačová grafika přijímací zkoušku vykonali. Ke splnění všech kritérií pro přijetí musí ještě absolvovat ve středu 12. dubna 2017 jednotné zkoušky z českého jazyka a matematiky.

REPRODUKČNÍ GRAFIK PRO MÉDIA
OBALOVÁ TECHNIKA – POČÍTAČOVÁ GRAFIKA
Adámková Markéta, Andrlová Anna Marie, Czanková Gabriela, Dušková Veronika, Frašková Klára, Hrabová Lucie, Janša Michael, Junková Michaela, Kadeřábková Adéla, Navrátil Jakub, Pletánek Bojislav, Poulová Veronika, Sahulková Zuzana, Vágnerová Michaela.
 

2016-12-10
1. místo Kateřiny Skalové na GP Plzeň ve střelbě

Studentka oboru Obalová technika - počítačová grafika Kateřina Skalová si v sobotu 10. prosince 2016 vystřílela 1. místo na GP Praha v Plzni. To vše i s osobním rekordem - nástřelem 406,6 bodů. Gratulujeme.

1. místo Kateřiny Skalové na GP Plzeň ve střelbě
1. místo Kateřiny Skalové na GP Plzeň ve střelbě
1. místo Kateřiny Skalové na GP Plzeň ve střelbě
1. místo Kateřiny Skalové na GP Plzeň ve střelbě
1. místo Kateřiny Skalové na GP Plzeň ve střelbě