Odborn stedn kola podnikatelsk Koln s.r.o. - idatabaze.czStedn koly s maturitn zkoukou - idatabaze.cz

Užitá fotografie a média (8241M/02)

Obor je určen žákům se vztahem k výtvarné tvorbě, ti si osvojí výtvarné i řemeslné dovednosti v oblasti užitého umění, naučí se pracovat s profesionálními grafickými programy a zvládnou umění fotografie, videa, webdesignu i dalších médií.

Žáci se naučí:
- používat správné druhy fotografického přístroje, osvětlovacího zařízení a dalšího vybavení vhodného pro fotografování různých fotografických žánrů (fotografie portrétní, technické, reportážní, dokumentární, reklamní...)

- fotografovat a zhotovovat snímky v různých oblastech fotografie (využívat přirozené osvětlení, nebo používat osvětlení umělé v exteriéru, interiéru i ateliéru), správně koncipovat světelnou konstrukci obrazu, vytvářet kompozici snímku s ohledem na kompoziční pravidla tvorby obrazu... zvládat fotografování v oblasti architektury, krajiny, portrétní fotografie, reportáže, technické a reklamní fotografie pro účely dokumentární, výstavní i výtvarné s využitím k vědeckým i komerčním účelům...

- vytvářet grafiku se specializací na animace (2D a 3D), vizualizace, video a jeho následné zpracování ve specializovaných programech, vytvářet webové prezentace a webdesign...

− prezentovat svou práci s ohledem na konkrétní situaci, dokázat jednat se zákazníkem a orientovat se v právních předpisech v oblasti ochrany osobních dat...

Odborné předměty:
Dějiny výtvarné kultury, Základy digitální fotografie, Výtvarná příprava a realizace, Písmo a typografie, Počítačová grafika, Fotografická tvorba, Klasické fotografické techniky, Film a video, Fotografie a média, Reklamní fotografie a ICT...

Uplatnění absolventa:
Absolvent oboru užitá fotografie a média je připraven uplatnit se v široké oblasti výtvarné fotografické tvorby (fotoateliérech, v DTP studiích, reklamních agenturách, filmových a televizních studiích, v redakcích periodik - reportér editor, art direktor, nakladatelstvích, ve vědeckých a výzkumných ústavech v oborech technické fotografie nebo jako samostatný fotograf - výtvarník...

 

LETÁK KE STAŽENÍ

AttachmentSize
fo_2017-18.pdf626.13 KB