Zahájení školního roku

1. září jsme slavnostně zahájili školní rok 2011-2012 v Kině 99 Kolín. Žáci prvních ročníku se zapsali do kroniky školy. Rodiče žáků byli seznámeni zřizovatelkou školy Mgr. Bílou a ředitelem školy Mgr. Chvojkou se Zprávou o hospodaření a činnosti OSŠPo Kolín 2010-2011.