Stáhnout

Zahájení školního roku

pondělí 3. září 2018, 9.00 hod

Maturitní zkoušky – společná část – písemná

od pondělí 3. září 2018 do pondělí 10. září 2018

Maturitní zkoušky – praktická část

čtvrtek 6. září a pátek 7. září 2018, 8.00 hod

Maturitní zkoušky – obhajoba maturitní práce

úterý 11. září 2018, 8.00 hod

Porada externích vyučujících

úterý 11. září 2018, 15.00 hod

Maturitní zkoušky – ústní společná a profilová část

středa 12. září 2018, 8.00 hod

Burza učebnic

čtvrtek 13. září 2018, polední přestávka

Zahájení dálkového studia

čtvrtek 13. září 2018, 13.50 hod

Školení BOZP a PO – pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci

úterý 18. září 2018, 14.30 hod

Maturity – zadání odborné maturitní práce (OT – 4.A, EP – 4.B, ICT – 4.C, UF – 4.F, PG – 4.G, PO – 4. H)

pátek 21. září 2018

STÁTNÍ SVÁTEK

pátek 28. září 2018

ŘEDITELSKÉ VOLNO

pondělí 1. října 2018
Projektové vyučování – podzim, přihlášení individuálních projektů (1. – 4. roč.) v týdnu 2. – 5. října 2018 si žáci vyberou téma projektu a zvolí si konzultanta, viz podrobné zadání projektu

Schůzky předmětových komisí

do pátku 12. října 2018
Projektové vyučovaní – podzim 2018 (1. – 4. ročník) pátek 12. října (1. – 6. hodina), úterý 23. října (1. – 7. hodina), pondělí 5. listopadu odevzdání dokumentace a produktů (do 17.00 hod), prezentace produktů 7. – 13. listopadu, obhajoba před porotou – středa 14. listopadu 8.00 – 12.25 hod
Den otevřených dveří pondělí 22. října 2018, 9.00 – 17.00 hod
PODZIMNÍ PRÁZDNINY pondělí 29. října a úterý 30. října 2018

Maturitní trénink – 4. ročníky

listopad 2018
Audit – certifikace kvality listopad 2018
Den otevřených dveří soukromých škol 2018 čtvrtek 8. listopadu 2018, 9.00 – 17.00 hod

Třídní schůzky

úterý 13. listopadu 2018, 16.00 hod

Přihlášky k maturitní zkoušce (jarní termín)

do pondělí 3. prosince 2018
Den otevřených dveří úterý 4. prosince 2018, 9.00 -17.00 hod

Zadání ročníkové odborné práce – 3.A, 3.C, 3.F, 3.G, 3.H

pondělí 10. prosince 2018

Vánoční besídka

pátek 21. prosince 2018

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

sobota 22. prosince 2018 – středa 2. ledna 2019
Uzavření absence pro doplňkové zkoušky pátek 4. ledna 2019
Talentové zkoušky + psychologický test (obory s talentovou zkouškou) pátek 4. ledna 2019 (přihlášky do oboru Užitá fotografie a média do pátku 30. listopadu 2018), psychologický test v 9.00 hod

Maturitní ples

sobota 5. ledna 2019
Doplňkové zkoušky pondělí 7. ledna – úterý 15. ledna 2019

Den otevřených dveří

středa 9. ledna 2019, 9.00 – 17.00 hod

Uzavření klasifikace za 1. pololetí

do pátku 25. ledna 2019 (do 12.00 hod)
Pedagogická rada klasifikační + externí vyučující pondělí 28. ledna 2019
Vydání pololetních vysvědčení čtvrtek 31. ledna 2019
POLOLETNÍ PRÁZDNINY pátek 1. února 2019
Lyžařský kurz 1. ročníku únor 2019
JARNÍ PRÁZDNINY
pondělí 4. března – neděle 10. března 2019
Maturitní zkoušky – společná část (český jazyk a literatura – písemná práce)
duben 2019
Přijímací řízení – jednotné zkoušky + psychologický test (obory bez talentové zkoušky) duben 2019 (přihlášky do pátku 1. března 2019)
Odevzdání portfolia – 4.A, 4.G a 4.F
pondělí 8. dubna 2019, 8. 00 hod

Třídní schůzky

úterý 9. dubna 2019, 16.00 hod
Branný kurz 4. ročníky
úterý 9. dubna 2019
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY čtvrtek 18. dubna 2019
STÁTNÍ SVÁTKY – VELIKONOČNÍ SVÁTKY pátek 19. dubna a pondělí 22. dubna 2019
Uzavření klasifikace – 4.A, 4. B, 4. C, 4. F, 4. G, 4. H úterý 23. dubna 2019 (do 10.00 hod)
Pedagogická rada maturitních ročníků úterý 23. dubna 2019
STÁTNÍ SVÁTEK středa 1. května 2019
Praxe 1
čtvrtek 2. května – pátek 10. května 2019
Maturitní zkoušky – společná část – písemná (český jazyk a literatura – didaktický test, matematika, cizí jazyky) od čtvrtka 2. května 2019
STÁTNÍ SVÁTEK středa 8. května 2019
Maturitní zkoušky – praktická zkouška – 4.F pátek 10. května – čtvrtek 23. května 2019, 8.00 – 15.00 hod
Maturitní odborná práce – odevzdání – 4.A, 4. B, 4.C, 4.G, 4.H
pátek 10. května 2019 (do 12.00 hod)
Předání posudků maturitní odborné práce – 4.A, 4. B, 4.C, 4.G, 4.H
středa 15. května 2019
Odevzdání portfolia – 1. – 3. ROČNÍK (OT, RG a UF) pátek 17. května 2019, do 8.00 hod
Odevzdání všech praktických prací z odborných předmětů (grafických, fotografických a ICT) za 1. a 2. pololetí pátek 24. května 2019, do 12.00 hod
Studijní volno – 4. ročníky pondělí 27. května – pátek 31. května 2019
Uzavření absence pro doplňkové zkoušky úterý 28. května 2019
Doplňkové zkoušky 1. – 3. ročník středa 29. května – pátek 31. května 2019
Maturitní zkoušky – obhajoba a prezentace –  OT – 4.A, EP – 4.B, ICT – 4.C, UF – 4.F, RG – 4.G, PO – 4.H čtvrtek 30. května 2019
Klauzury (2. – 3. roč.) – kresba, výtvarná příprava

– 2. AGF, 3. GF – obhajoba

pátek 31. května 2019
Maturitní zkoušky – ústní společná a profilová část) pondělí 3. června – pátek 7. června 2019
Praxe 2
pondělí 3. června – pátek 7. června 2019
Klauzury (2. roč.) – praktická fotografie a fotografická tvorba – 2. F červen 2019, v období uzavření předmětů
Klauzury (1. roč.) – výtvarná příprava a fotografie – 1. AGF – obhajoba pátek 7. června 2019
Hodnocení praxe, třídnická hodina pondělí 10. června 2019, 1. vyučovací hodina
Ročníková odborná práce – 3.A, 3. F, 3. G (3 dny) a 3. H (obhajoba) pondělí 10. června – pátek 21. června 2019
Zkouškové období pondělí 10. června – pátek 21. června 2019
Setkání s prvními ročníky v zahradě středa 12. června 2019, 16.00 hod
Ročníková odborná práce – obhajoba (3.AFG) pondělí 24. června 2019, 8.00 -12.00 hod
Třídnické práce, úklid školy, vyklízení skříněk pondělí 24. června 2019, 8.00 -12.00 hod
Přihlášky k maturitní zkoušce (podzimní termín) do úterý 25. června 2019
Branný kurz (1. – 3. ročník) úterý 25. června 2019, 8.00 – 12.30 hod
Klasifikační pedagogická rada (1. – 3. ročník) úterý 25. června 2019, 12.30 hod
Exkurze středa 26. – čtvrtek 27. června 2019
Vydání závěrečných vysvědčení pátek 28. června 2019
PRÁZDNINY pondělí 1. července – neděle 1. září 2019
Výtvarný plenér pro 1. AFG srpen 2019
I. opravné zkoušky pondělí 26. srpna – pátek 30. srpna 2019

Porady učitelů za 14 dní

4.9., 18.9.,  2.10., 16.10., 30.10., 13.11., 27.11., 11.12., 8.1., 28.1., 12.2., 26.2., 12.3., 26.3., 9.4., 23.4., 14.5., 28.5., 11.6.,  25.6.