Skupina studentů převzala Europassy, jako doklad o absolvování dvoutýdenní stáže v německém Eutinu. Zahraniční stáž vykonávali v německých firmách v září 2019. Ekonomové pracovali v marketingovém oddělení a spolupracovali na přípravě módní přehlídky v obchodním domě LMK Einkauswelt. Hasiči pomáhali ve výcvikovém středisku pro požární jednotky v Plonu a studenti ICT vytvářeli v soukromé firmě u pana Karsten v Malente webové stránky pro plánovaný projekt německých a českých škol.
Velká zkušenost!

%d bloggers like this: