Nabídka volných pracovních míst:

Hledáme kvalifikované učitele těchto předmětů s úvazkem:
Anglický jazyk – 0,81
Chemie – 0,14
Tělesná výchova – 2 x 0,38
Fotografické předměty – 0,35
ICT předměty – 1,07
Tiskové techniky – 0,5