Proč studovat u nás?

Učitelé z praxe

Na škole vyučují kromě kvalifikovaných pedagogů všeobecně vzdělávacích předmětů také učitelé odborných předmětů, kteří napomáhají úzkému propojení teoretické oblasti s praktickou. Jedná se zejména o přímou realizaci zakázek v oblasti grafiky, ICT a užité fotografie.

Efektivní výuka

Odborné předměty vyučujeme v malých skupinách, takže dochází k maximálně individuálnímu přístupu k žákovi. Tím, že škola není velká, atmosféra v ní je považována za rodinnou a velmi přátelskou. Je samozřejmostí, že učitelé vycházejí svým žákům vstříc nejen po studijní i osobní stránce.

Pracovní stáže

Již tradicí jsou výměnné pracovní stáže žáků s německým Eutinem, kde pracovním jazykem je angličtina. Všichni tak mají možnost 14 dní pracovat v zahraniční firmě dle svého oboru. Každoročně také probíhají výměnné pobyty s partnerskou školou z francouzské Remeše a maďarskou školou z Kollárova.

Individuální přístup

Umíme pracovat s nadanými žáky, podporujeme i jejich dobrovolnou výuku, která je nad rámec studijních povinností. Díky individuálnímu přístupu pomáháme studovat i dětem se speciálními vzdělávacími potřebami (dyslexie, dysgrafie, ADHD a další i nespecifické potřeby).

Inspirativní prostředí

K inspirativnímu studijnímu prostředí přispívá výborné technické vybavení školy. Škola disponuje 2 počítačovými učebnami, 6 interaktivními tabulemi, výtvarným a profesionálně vybaveným fotografickým ateliérem, černou komorou, praktickou dílnou a posilovnou.

Spolupráce s firmami

Při realizaci odborné výuky spolupracuje škola s firmami. Žáci se tak dostanou blíže k reálnému pracovnímu prostředí a škola může ve svých vzdělávacích programech snáze reflektovat technologický vývoj v daném oboru.

Novinky

Vernisáž maturitních prací

Ve čtvrtek 23. 5. 2024 se konala vernisáž studentů 4. ročníku oborů: Užitá fotografie a média – Fotografická tvorbaUžitá fotografie a média – Grafický designObalová technika – počítačová grafika . Výstava nadále probíhá v kolínském Číst více…

Výstava maturitních prací

Zveme Vás na výstavu letošních maturitních prací oborů: Užitá fotografie a média – Fotografická tvorbaUžitá fotografie a média – Grafický designObalová technika – počítačová grafika Zahájení se bude konat tento čtvrtek 23. 5. 2024 od Číst více…

Máte dotazy?

Neváhejte se na nás obrátit telefonicky nebo emailem.

Mgr. Klára Brezmenová ( [email protected])
Mgr. Daniela Dalecká ( [email protected])
 
 

Napište nám