1) Handicap není překážkou v umění
-Webové stránky
-Dokumentace
-Ostatní materiály (Fotky, soubory atp.)

2) Historie- Rozhovor s pamětníky
-Webové stránky
-Dokumentace
-Ostatní materiály (Fotky, soubory atp.)

1) Handicap není překážkou v umění
-Webové stránky
-Dokumentace
-Ostatní materiály (Fotky, soubory atp.)

2) Historie- Rozhovor s pamětníky
-Webové stránky
-Dokumentace
-Ostatní materiály (Fotky, soubory atp.)

3) Historie šlechtictví a šlechtických rodů v Čechách
-Webové stránky
-Dokumentace
-Ostatní materiály (Fotky, soubory atp.)

4) Jak se staví sen
-Webové stránky
-Dokumentace
-Ostatní materiály (Fotky, soubory atp.)

5) Jak si najít práci snů
-Webové stránky
-Dokumentace
-Ostatní materiály (Fotky, soubory atp.)

6) 1€
-Webové stránky
-Dokumentace
-Ostatní materiály (Fotky, soubory atp.)

7) Make business move world
-Webové stránky
-Dokumentace
-Ostatní materiály (Fotky, soubory atp.)

8) ,,Make it Yourself" – Vyrob si Sám
-Webové stránky
-Dokumentace
-Ostatní materiály (Fotky, soubory atp.)

9) Našima Očima – Abstraktní Expresionismus
-Webové stránky http://www.nasimaocima.8u.cz/
-Dokumentace
-Ostatní materiály (Fotky, soubory atp.)

10) Pomáháme fotografům-Webové stránky
-Dokumentace
-Ostatní materiály (Fotky, soubory atp.)

11) Proč zrovna požární ochrana-Webové stránky
-Dokumentace
-Ostatní materiály (Fotky, soubory atp.)

12) Protidrogová prevence-Webové stránky
-Dokumentace
-Ostatní materiály (Fotky, soubory atp.)

13) Matematika prakticky-Webové stránky
-Dokumentace
-Ostatní materiály (Fotky, soubory atp.)

14) Průkopníci managementu-Webové stránky
-Dokumentace
-Ostatní materiály (Fotky, soubory atp.)