Požární ochrana (39-08-M/01)

Čí statečnost nejvíce obdivuješ,
když povodeň bere lidem střechu nad hlavou,
když požár ničí obydlí,
když při havárii je ohrožen lidský život?
Jsou to přece HASIČI!
Jestli chceš patřit do jejich týmu, můžeš získat odbornou kvalifikaci pro toto povolání na naší škole, aby ses naučil ochraňovat životy, zdraví a majetek občanů při požárech a poskytoval pomoc při mimořádných událostech. A ještě předtím preventivně umět poradit, poučit a zasáhnout, aby k neštěstí nedocházelo…
To vše a ještě mnoho dalšího se budeš dozvídat během čtyřletého maturitního studia.

Odborné předměty

Vzdělávání budoucích hasičů se profiluje především v předmětech Požární prevence a zjišťování příčin požáru, Ochrana obyvatelstva a krizové řízení, Zdravotnická příprava, Technické prostředky požární ochrany, Mimořádné události, ICT v požární ochraně…
Žáci absolvují průběžně odbornou praxi u požárních sborů.

Uplatnění absolventů

Absolventi tohoto oboru se uplatní v jednotkách požární ochrany, především jako velitelé jednotek, při plnění speciálních služeb v jednotkách požární ochrany, v oblasti požární prevence nebo v oblasti ochrany obyvatelstva. Uplatní se jako odborníci v oblasti krizového řízení. Získají kvalifikaci k tomu, aby byli specialisty na požární ochranu (ve státní správě i jako osoby samostatně výdělečně činné) a bezpečnost práce.
Získání řidičského oprávnění skupiny B je součástí vzdělávání, později i skupiny C.

Zdravotní omezení dle přílohy č. 2 k Nařízení vlády č. 211/2010 Sb.

  • Nemoci vylučující splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy pro výkon
    povolání, na které bude uchazeč připravován v daném oboru vzdělání v případě, že je
    nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.