Historie školy

První studenti zasedli v roce 1992 do lavic ve třídách Základní umělecké školy v Kolíně. Již v dalším školním roce městský úřad pronajal škole třídy v budově ve Škodově ulici. Jak studentů přibývalo, přestaly tyto prostory vyhovovat. V roce 1996 došlo k dohodě s panemProcházkou, majitelem areálu v ulici U Křižovatky 262, kde do té doby sídlil kojenecký ústav a kožní oddělení nemocnice, a škola se stěhovala naposledy.

Od roku 1996 škola nabídla absolventům středních škol možnost nástavbového studia Obchodní akademie. Toto studium bylo po dvou letech ministerstvem školství zrušeno. Obsah nástavbového studia se změnil a dnes je určeno těm, kteří dosáhli výučního listu a chtějí si své vzdělání doplnit. Ukončeno je maturitou.
Také obor Podnikatel prochází změnami obsahově i formálně. Od roku 2000/2001 má název Ekonomika a podnikání a studenti si mohou volit zaměření na řízení firem a cestovní ruch.

Od školního roku 1999/2000 nabízí škola studium oboru Obalová technika. Jde o obor technicko umělecký a uchazeči dokladují zájem o studium domácími pracemi.

Od školního roku 2008/2009 si studenti mohou zvolit studium v nově otevřených oborech Reprodukční grafik pro média, ICT – Aplikace osobních počítačů a Provoz a ekonomika dopravy.

A co v současné době…?

V roce 2009 prošla škola úspěšně auditem a získala certifikát jakosti ISO 9001.

Školní prostory se rozšířily přístavbou tří učeben. Kromě tříd kmenových mají studenti k dispozici tři učebny počítačů, jazykovou učebnu, dva ateliéry, filmovou střižnu a dokončujeme grafické studio.

Vybavení je na velmi dobré úrovni také díky tomu, že škola reaguje na výzvy k čerpání prostředků z evropských fondů a podává projekty, jejichž realizací získává mimo jiné nezanedbatelné prostředky na nákup pomůcek a didaktické techniky.

V rámci předmětu Aplikovaná ekonomie studenti zakládají a provozují studentské firmy. Nápady i provedení těchto fiktivních firem je mezi školami celé republiky vysoce hodnoceno. Studenti zde propojují své teoreticky nabyté znalosti s praxí. Je již tradicí, že se studenti pod vedením ing. Černé umísťují v celostátních soutěžích na předních místech.

Kolínská veřejnost má možnost prohlédnout si práce studentů grafických oborů (kresba, grafika, fotografie) ve školní galerii Via přímo v centru Kolína v ul. Karoliny Světlé 163. Na této adrese také sídlí i školní cestovní agentura Cesna School, ve které studenti zaměření Cestovní ruch praktikují a tím i oni spojují své teoretické poznatky s praxí.

Jednou z metod práce ve škole je projektové vyučování. Vedle „malých“ projektů v jednotlivých předmětech pracují všichni studenti nejméně dvakrát do roka na společném projektu s různými tématy. Na jaře bylo posuzováno téma Tolerance k …… (…k vozíčkářům, jiným národnostem, starým lidem, jiným politickým názorům, jiným náboženstvím … ). Nynější podzimní téma bylo stanoveno Média – fikce a realita..
Studenti, kteří se umísťují ve zlatém pásmu (nejlepší skupiny), jsou oceněni krátkodobými zájezdy do ciziny (Vídeň, Osvětim, Salcburk).

A odpověď na otázku, jak se daří absolventům?

Někteří prohlubují znalosti cizího jazyka na jazykových školách doma , nebo pracují v zahraničí, jiní studují na vysokých školách. Grafici se dobře uplatňují v zaměstnání ihned po maturitě. Za sedmnáct let své existence připravila škola do života více než tisíc absolventů. Většina z nich pracuje na významných pozicích ve firmách, bankách, úřadech (i zastupitelských). Škola umožňuje studium podle individuálního plánu sportovním nadějím různých odvětví sportu. První, kdo takto vystudoval byla Kateřina Pivoňková, plavkyně, účastnice dvou olympiád a hned po ní Petr Čáslava, hokejista národní ho týmu.

Z výrazně úspěšných absolventů alespoň zmiňme Janu Cimlerovou, která pracovala v Evropské komisi, Věru Žižkovou , která se věnuje řízení cestovního ruchu v Austrálii v Perthu, Blanku Polákovou, která vyučuje na univerzitách v USA. Mediálně známou tváří u nás v Česku je v současné době Jiří Chum, hlasatel hlavních zpráv televize Prima. Přejme si, aby naše škola byla i pro ostatní naše úspěšné absolventy takovým dobrým pomyslným odrazovým můstkem.