Dne 16. listopadu 2016 studenti předmětu Aplikovaná ekonomie uspořádali exkurzi do koncentračního tábora v Osvětimi. Sraz byl v 5.10 hodin u budovy školy. Vyjížděli jsme v 5.30 hodin. Po cestě jsme se zastavili na jídlo a v 10.45 hodin jsme překročili hranice s Polskem. Okolo poledne jsme přijeli do Osvětimi. Nejdříve jsme navštívili první tábor Auschwitz I v Osvětimi, poté i druhý tábor Auschwitz II – Birkenau, který leží asi 3 km od Osvětimi. Prohlídka s průvodci trvala tři a půl hodiny. Do Kolína jsme se vrátili okolo 23.00 hodin

Aneta Petránková, studentka Aplikované ekonomie – vedoucí zájezdu