Obalová technika – počítačová grafika

(34-42-M/01)

Žáci mají znalosti z konstrukce a tvorby obalů, jejich grafického pojednání, z oblasti výtvarného umění, přípravy a realizace tištěných dokumentů, vytvářejí grafiku www stránek.

Během studia se seznámí s konstrukčními obalovými prvky, s technologií výroby obalů, obalářských materiálů a zvládnou jejich realizaci (příprava technické dokumentace, tvorba maket a grafický návrh potisku…).

V rámci přípravy se seznámí se základy typografie, písma, grafického designu, výtvarné tvorby i knižní vazby. Své výtvarné práce se naučí i paspartovat a rámovat.

V teoretické i praktické rovině budou žáci seznámeni se základy tiskových technik. Naučí se i základy digitální fotografie a její následné úpravy.

Budou schopni pracovat v profesionálních grafických programech využívaných v praxi.

Žáci, kteří dosahují výborných studijních výsledků, mohou od druhého ročníku pod odborným dohledem pedagogů pracovat na drobných grafických pracích komerčního charakteru. Ověří si tak v reálném prostředí své schopnosti a dovednosti, honorář jim pomůže snížit náklady na studium.

Samozřejmostí je individuální přístup ke studentům, podpora talentů, tvůrčí metody práce, prostor   k samostatnosti v projektovém vyučování, řešení konkrétních zadání…

Své výtvarné práce vystavují v Kolíně, Kutné Hoře, Poděbradech, Českém Brodě, Pardubicích, Benešově a celoročně ve školní Galerii Via v centru Kolína, Karoliny Světlé 163…

ODBORNÉ PŘEDMĚTY

Dějiny kultury, Výtvarná příprava, Návrhové kreslení, Základy digitální fotografie, Písmo, Technologická cvičení, Konstrukce obalů, Práce s materiály, Obalová technika, Programové vybavení, Počítačová grafika, Tiskové techniky, Technické kreslení, Ekonomický blok…

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

V grafických studiích, reklamních agenturách, tiskárnách, firmách zabývajících se designem
a výrobou obalů, počítačových firmách, grafických odděleních novin a časopisů.