Naše škola spolupracuje v rámci programu Podpory odborných praxí TANDEM – Czech – German Youth Exchange Coordination Centre s odbornou školou v Německém Eutinu.

Před nedávnem u nás skončily již 4. odborné praxe žáků z partnerské školy BS Eutin ze Šlesvicka- Holštýnska. Letos k nám přijelo celkem 10 praktikantů, aby zde po dobu 14 dnů (od 9. – 24. 3. 2018) nejprve absolvovali přípravné dny formou jazykových animací a dále pak samotnou odbornou praxi. Hlavní cílem praxí je podpora mobility žáků v rámci Evropy, žáci si mohou porovnat, jak probíhají praxe v Německu a jak v České republice, poznávají českou kulturu, naše hlavní město i město Kolín, naši školu, ale hlavně naše žáky.

Kromě odborných praxí na pracovištích v Kolíně, Českém Brodě a Poděbradech (např. praktikantská místa v mateřské škole, na základní škole, v pečovatelském domě, na veterinární klinice, v informačním centru, v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež, na ubytovně, ale i např. ve firmě zabývající se ekologickou likvidací odpadů) měli praktikanti hodně příležitostí seznámit se s našimi žáky při fotbálku, bowlingu či prohlídce města. 
Někteří z českých žáků pak vyjedou na praxe do německého Eutinu v září 2018. Němečtí praktikanti se také seznámili s typicky českým sklářským průmyslem, a to v rámci exkurze v poděbradských sklárnách Crystal Bohemia.

Odborné praxe žáků z partnerské školy BS Eutin - logo eutin

%d blogerům se to líbí: