Závěrečné předávání vysvědčení se neslo v duchu veselém i vážném. Pochval bylo dost, ocenění za umělecký počin získali Terezka Krtilová a Lukáš Richter a maturanti připravili pro třeťáky pasování do vyššího ročníku. Sami potom na závěr zasadili svůj strom jako symbol sounáležitosti se školou.