Naši studenti 4.ročníků se zúčastnili charitativní akce Přes bariéry s policií a svými sportovními výkony podpořili Konto bariéry.
Mezi nejlepší patřili naši hasiči Kristýna Šlehubrová a Tadeáš Fišr.
Velký dík patří i všem ostatním, kteří si mnohokrát sáhli na dno svých sil.