V úterý 26.6. připravil projektový tým Branný kurz pro své spolužáky. 
Jednotlivé ročníky se rozdělili do menších skupin, ve kterých navštěvovala připravená stanoviště. Na stanovištích čekala na studenty vědomostní zkouška, první pomoc, labyrint či rozkódování Morseovy abecedy. 
Zároveň probíhal fotbalový turnaj, ve kterém se utkali zástupci všech ročníků, vítězný tým nastoupil proti týmu pedagogů.