Krátká vzpomínka na hasičské závody pro žáky ZŠ, které pro ně pořádali naši studenti těsně před začátkem prázdnin v rámci svého projektového vyučování. Osmáci si měli možnost vyzkoušet disciplíny hasičského sportu, prohlédnout si zblízka hasičské auto a v rámci zdravovědy i „rozdýchat andulu“. Nechyběly ani diplomy a medaile.