Ema Stárková nastudovala roli v paběnickém ochotnickém souboru ve hře Maloměstské klepny.