Tradiční zahájení školního roku 2018/2019 v Kině 99