Jak podat projektovou žádost

Dne 20.9.2010 se konal seminář pro ředitele základních škol – „Jak podat projektovou žádost“. Hlavním obsahem setkání bylo seznámit účastníky se způsobem jak čerpat finanční prostředky z fondu EU – „Peníze školám“. Prezentace semináře je ke stažení zde

Přijímání do řad žáků školy

Neformální přijímání do řad žáků školy se uskutečnilo ve čtvrtek 2. září 2010 na zahradě školy. Žáci prvních ročníků společně absolvovali překážkovou trasu symbolizující studijní postup od prvního až do čtvrtého ročníku. Dále úspěšně přeručkovali lanovou trasu vedoucí až k symbolické maturitě. Nakonec všichni vytvořili obraz z otisků jejich dlaní, Číst více…

Slavnostní zahájení školního roku 2010/2011

Ve středu 1. září 2010 proběhlo slavnostní zahájení školního roku 2010/2011 ve velkém sále kolínského kina. Tohoto zahájení se zúčastnili všichni žáci školy včetně nově příchozích žáků prvních ročníků a jejich rodičů. Nováčci ve studijních oborech „Ekonomika a podnikání“, „Reprodukční grafik pro média“, „Obalová technika – počítavová grafika“ a „ICT Číst více…