Nový atelier fotografie a temná komora

Nový školní rok zajisté potěší žáky oborů Užitá fotografie a média, Obalová technika – počítačová grafika a Reprodukční grafik pro média. S přispěním školy, ale nejvíce z projektu ESF – CZ.1.07/1.1.32/02.0020 Efektivní modulový systém výuky odborných předmětů grafických předmětů, se podařilo vybudovat profesionálně vybavený fotoateliér a temnou komoru, dovybavit pomůckami Číst více…

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014

2. září jsme v Kině 99 slavnostně zahájili již 21. školní rok 2013-2014. Žáci prvních ročníků se zapsali do kroniky školy. Rodiče žáků byli seznámeni zřizovatelkou školy Mgr. Bílou a ředitelem školy Mgr. Chvojkou se Zprávou o hospodaření a činnosti OSŠPo Kolín s.r.o. 2012-2013.

Vítání 1. ročníků 2013-2014

V úterý 3. září jsme „slavnostně vítali“ žáky 1. ročníků oborů Ekonomika a podnikání, Reprodukční grafik pro média, ICT – aplikace osobních počítačů, Užitá fotografie a média a Požární ochrana mezi žáky školy. „Cestu“ ze základní školy na střední si prošli společným malováním obrázků – vše bylo ztíženo zavázáním očí Číst více…

Seznamovací kurz prvních ročníků

Konec prázdnin (28. – 30. srpna 2013) trávili žáci budoucích 1. ročníků oborů Ekonomika a podnikání, ICT – aplikace osobních počítačů, Reprodukční grafik pro média, Užitá fotografie a média a Požární ochrana, spolu se svými vyučujícími, na seznamovacím kurzu v Rokytnici nad Rokytnou.

Plenér v Kamenickém Šenově

Ve dnech 21. – 25. srpna 2013 odjeli žáci prvních ročníků – obory Reprodukční grafik pro média a Užitá fotografie a média na plenér v Kamenickém Šenově. Během pěti dnů žáci kreslili, malovali, fotografovali, večer absolvovali přednášky z dějin fotografie a umění.

Konec školního roku 2012-2013

Školní rok 2012-2013 jsme zakončili setkáním žáků a pedagogů na zahradě školy… Ocenili jsme žáky za výrazný úspěch v jednotlivých oborech a předmětech za rok 2012-2013, udělili jsme i Výroční ceny – žáku Rudolfu Nohalovi – 2. ročník oboru ICT – Aplikace osobních počítačů a žáku Milanu Štolovskému – 1. Číst více…