Skupina studentů ze 2.ročníků pod vedením paní Bílé opět tvořili. Tentokrát betlém v obci Podmoky. Odhalovalo se za přítomnosti místních a zvuku koled.