Zveme Vás k prohlídce školy ve dnech:

101

Múžete nás navštívit při dnech otevřených dveří:

 

10.1.2018

 

Vždy od 9.-17. hodin.