Naši studenti krášlili středočeskou vesnici Podmoky.