Stáhnout

Zahájení školního roku

pondělí 2. září 2019, 9.00 hod

Maturitní zkoušky – společná část – písemná

od pondělí 2. září 2019 do středy 4. září 2019

Maturitní zkoušky – ústní společná a profilová část

čtvrtek 5. září 2019, 8.00 hod

Porada externích vyučujících

středa 11. září 2019, 15.00 hod

Burza učebnic

čtvrtek 12. září 2019, polední přestávka

Zahájení dálkového studia

čtvrtek 12. září 2019, 13.50 hod
Projektové vyučování – přihlášení individuálních projektů 1. – 4. října 2019 si žáci vyberou téma projektu a zvolí si konzultanta, viz podrobné zadání projektu

Schůzky předmětových komisí

do pátku 11. října 2019
Projektové vyučovaní pátek 11. října (1. – 6. hodina), úterý 22. října (1. – 7. hodina), pondělí 4. listopadu odevzdání dokumentace a produktů (do 17.00 hod), prezentace produktů 6. – 12. listopadu, obhajoba před porotou – středa 13. listopadu 8.00 – 12.25 hod
Den otevřených dveří pondělí 21. října 2019, 9.00 – 17.00 hod
Státní svátek pondělí 28. října 2019
PODZIMNÍ PRÁZDNINY úterý 29. října a středa 30. října 2019

Maturitní trénink – 4. ročníky

listopad 2019
Den otevřených dveří soukromých škol 2019 úterý 5. listopadu 2019, 9.00 – 17.00 hod

Třídní schůzky

úterý 12. listopadu 2019, 16.00 hod

Přihlášky k maturitní zkoušce (jarní termín)

do pondělí 2. prosince 2019
Den otevřených dveří středa 4. prosince 2019, 9.00 -17.00 hod

Zadání ročníkové odborné práce – 3.A, 3.C, 3.F, 3.G, 3.H

pondělí 9. prosince 2019

Vánoční besídka

pátek 20. prosince 2019

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

sobota 21. prosince 2019 – neděle 5. ledna 2020
 
Talentové zkoušky + psychologický test (obory s talentovou zkouškou) pondělí 6. ledna 2020 (přihlášky do oboru Užitá fotografie a média do 2. prosince 2019), psychologický test v 9.00 hod

Maturitní ples

sobota 4. ledna 2020
Doplňkové zkoušky čtvrtek 9. ledna – čtvrtek 16. ledna 2020

Den otevřených dveří

úterý 7. ledna 2020, 9.00 – 17.00 hod

Uzavření klasifikace za 1. pololetí

do pátku 24. ledna 2020 (do 12.00 hod)
Pedagogická rada klasifikační + externí vyučující pondělí 27. ledna 2020
Vydání pololetních vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2020
POLOLETNÍ PRÁZDNINY pátek 31. ledna 2020
Lyžařský kurz 1. ročníku únor 2020
JARNÍ PRÁZDNINY
pondělí 9. března – neděle 15. března 2020
Maturitní zkoušky – společná část (písemné práce)
duben 2020
Přijímací řízení – jednotné zkoušky + psychologický test (obory bez talentové zkoušky) duben 2020 (přihlášky do 2. března 2020)
Odevzdání portfolia – 4.A, 4.F a 4.G
pondělí 6. dubna 2020, 8. 00 hod

Třídní schůzky

úterý 7. dubna 2020, 16.00 hod
Branný kurz 4. ročníky
úterý 7. dubna 2020
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY čtvrtek 9. dubna 2020
STÁTNÍ SVÁTKY – VELIKONOČNÍ SVÁTKY pátek 10. dubna a pondělí 13. dubna 2020
Uzavření klasifikace – 4.A, 4. B, 4. C, 4. F, 4. G, 4. H, 3.D pátek 24. dubna 2020 (do 10.00 hod)
Pedagogická rada maturitních ročníků úterý 28. dubna 2020
STÁTNÍ SVÁTEK pátek 1. května 2020
Praxe 1
pondělí 4. května – úterý 12. května 2020
Maturitní zkoušky – společná část – písemná (český jazyk a literatura, matematika, cizí jazyky) od pondělí 4. května 2020
Výtvarný plenér pro 1. AFG středa 6. května – pátek 8. května 2020
Maturitní odborná práce – odevzdání – 4.A, 4. B, 4.C, 4.G, 4.H, 3.D
čtvrtek 7. května 2020 (do 12.00 hod)
STÁTNÍ SVÁTEK pátek 8. května 2020
Maturitní zkoušky – praktická zkouška – 4.F pondělí 11. května – pátek 22. května 2020, 8.00 – 15.00 hod
Předání posudků maturitní odborné práce – 4.A, 4. B, 4.C, 4.G, 4.H, 3.D
středa 13. května 2020
Odevzdání portfolia – 1. – 3. ROČNÍK (OT, RG a UF) pátek 15. května 2020, do 8.00 hod
Klauzury (1. roč.) – výtvarná příprava a fotografie – 1. AGF – obhajoba pondělí 18. května 2020
Klauzury (2. – 3. roč.) – kresba, výtvarná příprava

– 2. AGF, 3. GF – obhajoba

úterý 19. května 2020
Studijní volno – 4. ročníky pondělí 25. května – pátek 29. května 2020
Doplňkové zkoušky 1. – 3. ročník středa 27. května – pátek 29. května 2020
Maturitní zkoušky – obhajoba a prezentace –  4.A, 4.B, 4.C, 4.G, 4.H, 3.D, prezentace – 4.F pondělí 1. června 2020
Maturitní zkoušky – ústní společná a profilová část pondělí 1. června – pátek 5. června 2020
Praxe 2
pondělí 1. června – pátek 5. června 2020
Hodnocení praxe, třídnická hodina pondělí 8. června 2020, 1. vyučovací hodina
Zkouškové období (včetně obhajoby závěrečné odborné práce – 3. roč.) středa 10. června – úterý 23. června 2020
Setkání s prvními ročníky v zahradě středa 10. června 2020, 16.00 hod
Klasifikační pedagogická rada (1. – 3. ročník) středa 24. června 2020, 12.30 hod
Přihlášky k maturitní zkoušce (podzimní termín) do čtvrtka 25. června 2020
Exkurze čtvrtek 25. – pátek 26. června 2020
Branný kurz (1. – 3. ročník) pondělí 29. června 2020, 8.00 – 12.30 hod
Třídnické práce, úklid školy, vyklízení skříněk pondělí 29. června 2020, 12.30 -13.30 hod
Vydání závěrečných vysvědčení úterý 30. června 2020
PRÁZDNINY středa 1. července – pondělí 31. srpna 2020
Opravné zkoušky úterý 25. srpna – pondělí 31. srpna 2020

Porady učitelů za 14 dní

2. 9., 10. 9., 24. 9., 8. 10., 22. 10., 12. 11., 26. 11., 10. 12., 14. 1., 28. 1., 11. 2., 25. 2., 24. 3., 7. 4., 21. 4., 28. 4., 12. 5., 26. 5., 9. 6., 24. 6.