Tato stránka již není aktuální. (Přejít na stránku Organizaci školy pro školní rok 2018-2019).

 

Stáhnout

Maturitní zkoušky – praktická část

čtvrtek 31. srpna a pátek 1. září 2017, 8.00 hod

Zahájení školního roku

pondělí 4. září 2017, 10.00 hod

Maturitní zkoušky – společná část – písemná

pondělí 4. září 2017 (matematika, cizí jazyky – písemná práce), úterý 5. září 2017 (český jazyk a literatura), středa 6. září 2017 (cizí jazyky – didaktický test)

Maturitní zkoušky – obhajoba maturitní práce

pondělí 11. září 2017, 8.00 hod

Porada externích vyučujících

úterý 12. září 2017, 15.00 hod

Maturitní zkoušky – ústní společná a profilová část

středa 13. září 2017, 8.00 hod

Burza učebnic

čtvrtek 14. září 2017, polední přestávka

Zahájení dálkového studia

čtvrtek 14. září 2017, 13.50 hod

Školení BOZP a PO – pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci

úterý 19. září 2017, 14.30 hod

Maturity – zadání odborné maturitní práce (OT – 4.A, EP – 4.B, ICT – 4.C, UF – 4.F, PG – 4.G, PO – 4. H)

pátek 22. září 2017
STÁTNÍ SVÁTEK čtvrtek 28. září 2017
ŘEDITELSKÉ VOLNO pátek 29. září 2017
Projektové vyučování – podzim, přihlášení individuálních projektů (1. – 4. roč.) v týdnu 2. – 6. října 2017 si žáci vyberou téma projektu a zvolí si konzultanta, viz podrobné zadání projektu

Schůzky předmětových komisí

do pátku 13. října 2017
Projektové vyučovaní – podzim 2017 (1. – 4. ročník) pátek 20. října (1. – 6. hodina), středa 1. listopadu (1. – 7. hodina), pondělí 13. listopadu odevzdání dokumentace a produktů (do 17.00 hod), prezentace produktů 20. – 24. listopadu, obhajoba před porotou – úterý 28. listopadu 8.00 – 12.25 hod
Den otevřených dveří pondělí 30. října 2017, 9.00 – 17.00 hod
PODZIMNÍ PRÁZDNINY čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017
Maturitní trénink – 4. ročníky listopad 2017
Audit – certifikace kvality listopad 2017
Den otevřených dveří soukromých škol 2017 čtvrtek 9. listopadu 2017, 9.00 – 17.00 hod
Třídní schůzky úterý 14. listopadu 2017, 16.00 hod
STÁTNÍ SVÁTEK pátek 17. listopadu 2017
Den otevřených dveří úterý 5. prosince 2017, 9.00 -17.00 hod
Uzavření absence pro doplňkové zkoušky pondělí 11. prosince 2017
Zadání ročníkové odborné práce – 3.A, 3.C, 3.F, 3.G, 3.H pondělí 11. prosince 2017
Doplňkové zkoušky úterý 12. prosince – čtvrtek 21. prosince 2017

Vánoční besídka

pátek 22. prosince 2017

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

sobota 23. prosince 2017 – úterý 2. ledna 2018
Talentové zkoušky + psychologický test – OT, RG, UF čtvrtek 4. ledna 2018 (přihlášky do oboru OT a PG do pátku 15. prosince 2017, a do oboru Užitá fotografie a média do čtvrtka 30. listopadu 2017), psychologický test v 9.00 hod
Den otevřených dveří středa 10. ledna 2018, 9.00 – 17.00 hod
Uzavření klasifikace za 1. pololetí do pondělí 22. ledna 2018 (do 12.00 hod)
Pedagogická rada klasifikační + externí vyučující úterý 23. ledna 2018
Vydání pololetních vysvědčení středa 31. ledna 2018
Maturitní ples pátek 2. února 2018
POLOLETNÍ PRÁZDNINY pátek 2. února 2018
Lyžařský kurz 1. ročníku únor 2018
Projektové vyučování – jaro 2018, přihlášení individuálních projektů (1. – 3. ročník)
v týdnu od 5. do 9. února 2018 si žáci vyberou téma projektu a zvolí konzultanta, viz podrobné zadání projektu
JARNÍ PRÁZDNINY pondělí 26. února – neděle 4. března 2018
Projektové vyučovaní – jaro 2018 (1. – 3. ročník) pátek 9. března (1. – 6. hodina), pondělí 19. března (1. – 7. hodina), středa 28. března (1. – 7. hodina) – odevzdání  dokumentace a produktů – do 17.00 hodin, prezentace produktů v době od 3. – 6. dubna, obhajoba práce před porotou – úterý 10. dubna, 8.00 –12.25 hod
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY čtvrtek 29. března 2018
STÁTNÍ SVÁTKY – VELIKONOČNÍ SVÁTKY pátek 30. března 2018 a pondělí 2. dubna 2018
Branný kurz 4. ročníky úterý 10.dubna 2018
Maturitní odborná práce – odevzdání – 4.A, 4. B, 4.C, 4.F, 4.G, 4.H pátek 6. dubna 2018 (do 12.00 hod)
Odevzdání portfolia – 4.A, 4.G a 4.F pondělí 9. dubna 2018, 8. 00 hod
Maturitní zkoušky – společná část (český jazyk a literatura – písemná práce) duben 2018
Přijímací řízení – jednotné zkoušky + psychologický test (denní studium) duben 2018
Třídní schůzky úterý 17. dubna 2018, 16.00 hod
Uzavření klasifikace – 4.A, 4. B, 4. C, 4. F, 4. G, 4. H pondělí 23. dubna 2018
Pedagogická rada maturitních ročníků úterý 24. dubna 2018
Praxe 1 pondělí 30. dubna – pátek 4. května 2018
STÁTNÍ SVÁTEK úterý 1. května 2018
Maturitní zkoušky – společná část – písemná (český jazyk a literatura – didaktický test, matematika, cizí jazyky) od středy 2. května 2018
ŘEDITELSKÉ VOLNO pondělí 7. května 2018
STÁTNÍ SVÁTEK úterý 8. května 2018
Maturitní zkoušky – praktická zkouška OT – 4.A, ICT – 4.C, UF – 4.F čtvrtek 10. – pátek 11. května 2018, 8.00 hod
Maturitní zkoušky – praktická zkouška RG – 4.G (textová část) pátek 11. května 2018, 8.00 hod
Odevzdání portfolia – 1. – 3. ROČNÍK (OT, RG a UF) pondělí 14. května 2018, do 12.00 hod
Maturitní zkoušky – obhajoba a prezentace –  OT – 4.A, EP – 4.B, ICT – 4.C, UF – 4.F, RG – 4.G, PO – 4.H čtvrtek 17. května 2018
Studijní volno – 4. ročníky pondělí 21. – pátek 25. května 2018
Odevzdání všech praktických prací z odborných předmětů (grafických, fotografických a ICT) za 1. a 2. pololetí pátek 25. května 2018, do 12.00 hod
Maturitní zkoušky – ústní společná a profilová část) pondělí 28. května – pátek 1. června 2018
Praxe 2
pondělí 28. května – pátek 1. června 2018
Klauzury (1. roč.) – výtvarná příprava a fotografie – 1. AGF – obhajoba pátek 1. června 2018
Uzavření absence pro doplňkové zkoušky pátek 1. června 2018
Klauzury (2. – 3. roč.) – kresba, výtvarná příprava– 2. AGF, 3. AGF – obhajoba pátek 8. června 2018
Klauzury (2. roč.) – praktická fotografiea fotografická tvorba – 2. F červen 2017, v období uzavření předmětů
Doplňkové zkoušky 1. – 3. ročník pondělí 4. – pátek 8. června 2018
Hodnocení praxe, třídnická hodina pondělí 4. června 2018, 1. vyučovací hodina
Ročníková odborná práce – 3.A, 3. F, 3. G (3 dny + obhajoba) a 3. H (obhajoba) pondělí 11. – pátek 22. června 2018
Zkouškové období pondělí 11. – pátek 22. června 2018
Setkání s prvními ročníky v zahradě středa 13. června 2018, 16.00 hod
Třídnické práce, úklid školy, vyklízení skříněk pondělí 25. června 2018, 8.00 -12.00 hod
Klasifikační pedagogická rada (1. – 3. ročník) pondělí 25. června 2018, 12.00 hod
Branný kurz (1. – 3. ročník) úterý 26. června 2018, 8.00 – 12.30 hod
Porada pedagogů úterý 26. června 2018, 16.00 hod
Exkurze středa 27. – čtvrtek 28. června 2018
Vydání závěrečných vysvědčení pátek 29. června 2018
PRÁZDNINY pondělí 2. července – neděle 2. září 2018
Výtvarný plenér pro 1. AFG srpen 2018
I. opravné zkoušky pondělí 27. srpna – pátek 31. srpna 2018
Porady učitelů za 14 dní 5.9., 19.9.,  3.10., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11., 12.12., 9.1., 23.1., 6.2., 20.2., 6.3., 20.3., 3.4., 17.4., 24.4., 15.5., 5.6.,  26.6.

        

 

 

Kolín 1. září 2017