Stáhnout letáček  |  Stáhnout přihlášku PDFExcel

Podnikání (64-41-L/51)

Nástavbové maturitní studium pro absolventy tříletých učebních oborů s výučním listem.
Žáci jsou připravování na samostatné podnikání, získávají odborné znalosti v oblasti ekonomické, právní a administrativní.

Forma studia: dálková (3 roky)