Stáhnout letáček  |  Stáhnout přihlášku PDFPřihláška

Škola pořádá pro uchazeče o studium oborů Užitá fotografie a média – Fotografická tvorba/ Grafický design a Reprodukční grafik pro média přípravné kurzy kresby. Více informací u pana Mgr. Klusoně ([email protected]).

Reprodukční grafik pro média (34-53-L/01)

Obor je určen zájemcům se vztahem k výtvarné tvorbě, počítačové grafice, fotografiím, animaci a 3D grafice. Náplní tohoto oboru je získávání výtvarných a řemeslných dovedností v oblastech užitého umění (propagační výtvarnictví, tvorba propagačních materiálů, reklamní fotografie, předtisková příprava, animace, film a moderní média…).

ZAMĚŘENÍ STUDIA – ODBORNÉ CELKY:

Zpracování textu a obrazu

Žáci získají vědomosti i praktické dovednosti z oblasti grafického software především Adobe Photoschop, Illustrator, InDesign nebo QuarkXpress. Naučí se zvládat digitální zpracování obrazu a textu s cílem přípravit data pro tiskové zakázky a zvládat celý tiskový proces. Naučí se i základy animace, 2D a 3D grafiky. Zvládnou klasickou i digitální fotografii i fotografii produktovou a reklamní…

Reklama a propagace

Žáci se naučí vytvářet grafický design tiskovin a jejich zpracování od návrhové části až po úpravu ve specializovaných programech s cílem připravit podklady pro tisk reklamních tiskovin, billboardů, knih, časopisů…

Produkce tiskovin

Žáci si osvojí znalost tiskových technik jako je digitální tisk, ofset, sítotisk, flexotisk, hlubotisk, případně další tiskové techniky. V procesu tiskové produkce se žák orientuje v oblasti technologie CtP.

Propagační výtvarnictví

Žáci se seznámí se základními výtvarnými technikami a postupy vhodnými pro užitou i volnou tvorbu. Ty budou pro získání nezbytných dovedností pro studium na VŠ a VoŠ s výtvarným zaměřením dále rozvíjet v předmětech Kresba a Figurální kresba. Výtvarné cítění uplatní v předmětu Digitální fotografie, kde se seznámí s dějinami fotografie a jejím technickým zpracováním pro tvorbu užité grafiky.

Uplatnění absolventů

Absolvent se uplatní jako grafik, návrhář, designer, a to i v oblasti webbdesignu a výroby multimediálních prezentací, které jsou nedílnou součástí prezentace firem. Absolvent tohoto oboru je schopen připravit propagaci od vstupních návrhů (kreseb, fotografií) až po jejich zpracování pomocí softwarových nástrojů pro zpracování obrazu a dále zvládne práci s textem ve specializovaných programech pro sazbu a další úpravy textu. Vědomosti získané v předmětu Ekonomika umožňují absolventovi orientovat se v oblasti používaných ekonomických a obchodních pojmů.